معادل String.Join (اتصال چند رشته به هم) در SQL Server

گاهی لازم است محتویات یک ستون در یک جدول را کنار هم بچسبانید و مثلاً با کاما (,) از هم جدا کنید. به عنوان مثال من برای اینکه چک کنم یک سری آی‌دی در جدول وجود دارد یا نه، باید آی‌دی‌های جدول منبع را پیدا می‌کردم و با استقاده از دستور IN بررسی می‌کردم که کدام آی‌دی‌ها در جدول مقصدم وجود ندارند. برای این کار از دستور زیر در SQL استفاده کردم:

declare @ids varchar(MAX)
select @ids = coalesce(@ids+',', '')+id from Access
print @ids

 

ارسال نظر