تهیه یک سرویس کاتالوگ ( service catalogue )

سرویس کاتالوگ یکی از مفاهیم اولیه ITIL است که می توان آن را یک پایگاه داده یا سندی در نظر گرفت که  در برگیرنده تمام خدماتی است که  یک مجموعه فناوری به مشتریان خود عرضه می کند. سرویس کاتالوگ شامل سرویسهایی که در حال راه اندازی یا برنامه ریزی برای توسعه می باشند هم خواهد بود.

چارچوب ITIL  داشتن سرویس   کاتالوگ را ضروری می داند و یکی از بنیادی ترین اصول در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات داشتن یک سرویس کاتالوگ جامع می باشد.در نسخه سوم ITIL سرویس کاتالوگ از یک مفهوم به صورت یک فرایند در آمده است که  با عنوان service catalogue managemnt  شناخته می گردد.

به روز رسانی سرویس کاتالوگ در همراستایی واحدهای فناوری با دیگر واحدهای کسب و کار بسیار موثر خواهد بود.

نیاز سنجی سرویسهای فناوری اطلاعات مورد نیاز کسب و کار و متعاقب آن به روزرسانی سرویس کاتالوگ  ارزش افزوده است که فناوری اطلاعات  می تواند به کسب و کار تقدیم می کند.

چه اطلاعاتی را در یک سرویس کاتالوگ قرار دهیم؟

  • معرفی سرویس
  • نام سرویس و توضیح آن
  • وضعیت آن که فعال ، در حال پیاده سازی ، در حال برنامه ریزی و .. می تواند باشد
  • طبقه بندی یک سرویس
  • استفاده کنندگان آن سرویس
  • SLA
  • هزینه سرویس
  • برنامه زمانبندی برای بازنگری و ایجاد تغییر
  • مشخص کردن سرویسهای مرتبط با آن
  • پس از تهیه یک سرویس کاتالوگ مشخصا دیدگاه بهتری نسبت به خدمات و مشتریان خود خواهیم داشت و یکی از دستاوردهای مهم مدیریت بهینه تر بودجه برای خدمات می باشد.

یک سرویس کاتلوگ به روز کمک خوبی به مدیران واحدهای فناوری برای درخواست و مدیریت بودجه  خواهد کرد.

 

مهدی فتحی مکوند

[email protected]

 

 

ارسال نظر