محاسبه ERIP در وایرلس - بخش اول

برای محاسبه فاصله تحت پوشش امواج فرمولهای بسیار ساده ای وجود دارند که باعث می شوند یک دید کلی نسبت به این موضوع داشته باشیم. اما از اونجایی که اینها فقط تئوری هستند و به صورت ایده آل محاسبه می شوند همیشه باید تجربیات را هم با آنها بیامیزیم تا بتوانیم پیش بینی نسبتا درستی انجام بدهیم.

 

برای محاسبه وجود سیگنال موثر در فاصله مورد نظر در ابتدا باید ERIP(Effective Isotropic Radiated Power) را محاسبه کنیم. برای محاسبه ERIP نیاز به کمی اطلاعات درباره تجهیزات مورد استفاده داریم.

  1. Transmitter output power

این عدد مربوط به قدرت خروجی دستگاه فرستنده است. واحد مورد استفاده برای اندازه گیری این کمیت dBm می باشد.

dBm به دسی بل میلی وات اشاره می کند.برای تبدیل توان خروجی از mW به dBm بر می گردیم به دوران شیرین مدرسه: برای انجام این تبدیل باید توان خروجی (P) را به میلی وات محاسبه کرده و در فرمول زیر قرار دهیم تا عدد مورد نظر به dBm به دست آید:

dBm=10*logP


به عنوان مثال خروجی یک سنائو 2611-200 میلی وات است. داریم:

10*log(200):log(200)=2.3--> 200mW= 23dBm

 

  1. Loss in a coaxical cable

اگر آنتن به وسیله یک کابل به فرستنده متصل شده باشد باید افتی را که توسط کابل ایجاد می شود بدانیم. این افت بستگی به نوع کابل مورد استفاده دارد. موارد زیر افت را در کابل های مختلف به ازای هر متر در فرکانس 2.45 گیگاهرتز نشان میدهد:

RG58 = 1dB

RG213 = 0.6dB

RG174 = 0.9dB

LMR400 = 0.22dB


(علاوه بر افتی که کابل ایجاد می کند کانکتور ها هم در ایجاد افت سهیم هستند)

  1. Antenna gain

این عدد معمولا به صورت dBi داده می شود، dBi به isotropic decibels اشاره دارد. در این مورد Gain آنتن مورد نظر نسبت به یک آنتن ایده آل که انرژی را در همه جهات و با یک قدرت تابش می کند محاسبه می شود. در بعضی موارد gain آنتن به صورت dBd داده می شود که برای تبدیل آن به dBi باید 2.14 به عدد داده شده اضافه شود. dBd در مقایسه آنتن با یک دو قطبی (dipole) به دست می آید.

نکته 1: هر چه gain یک آنتن بیشتر باشدتابش انرژی توسط آنتن متمرکزتر صورت میگیرد.

نکته 2: gain یک آنتن چه برای ارسال و چه برای دریافت امواج مساوی است.

حالا اعداد اولیه را برای محاسبه ERIP داریم . به عنوان مثال یک دستگاه داریم که توان خروجی آن 200 میلی وات است. کابل رابط مورد استفاده برای اتصال آنتن به فرستنده دارای افت dB1 می باشد و یک آنتن داریم که Gain آن 15 dBi بیان شده است.

EIRP = Transmitter output power - Loss in coaxical cable + Antenna gain

EIRP = 23 dBm (200mW) - 1 dB + 15 dBi = 37 dB


ادامه بحث EIRP در بخش دوم...

ارسال نظر