خطای Cannot load Counter Name data because an invalid index 'x-x-x' was read from the registry.

اگر هر زمانی به این خطا برخوردید با استفاده از روش زیر میتوانید مشکل را حل کنید:

۱- command prompt را در حالت administrator باز کنید.

۲-دستور زیر را وارد کنید:

LODCTR /r


۳-چنددقیقه منتظر شوید تا خطای زیر را دریافت کنید:

ERROR: UNABLE TO REBUILD PERFORMANCE COUNTER SETTING FROM SYSTEM BACKUP STORE. ERROR CODE IS 2


۴- دستور زیر را وارد کنید (درسته تکرار همون دستور بالاست ;-))

LODCTR /r

 

ارسال نظر